Nasza szkoła od 1972r służy Polonii wschodniej części Long Island.  Nasi uczniowie w każdą sobotę od godz.9:00 do 13:00 uczą się posługiwania mową ojczystą swoich przodków.  Poznają historię, geografię i polskie tradycje. 

Organizujemy wiele imprez, przeprowadzamy konkursy i wyjeżdżamy na wycieczki.

Naszą kadrę stanowią wykwalifikowani nauczyciele z Polski.

 Zajęcia rozpoczynają się w pierwszą sobotę września po Labor Day, a kończą w sobotę maja przed Memorial Day. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu na stoisku Polskiej Szkoły podczas Polish Festiwal w Riverhead.

Historia szkoły

Patron szkoły

Pierwszy dyrektor

Statut szkoły

Regulamin szkoły

Regulamin ucznia

      Zasady obowiązujące w szkole